.

produkčné zabezpečenie nakrúcania

realizácia promo akcií

výroba rôznych reklamných nosičov

príprava a organizácia akcií pre klientov

aj reklamné agentúry

.

.

Prezentujte sa na úrovni.