.

Ak uvažujete o prezentácii Vašej firmy

na výstave, nemalo by sa jednať iba o účasť.

Poskytujeme realizáciu atypických

výstavných expozícií na "kľúč".

Od grafického návrhu v 3D až po samotnú

realizáciu atypických expozícií skoro

po celom svete

Prezentujte sa na úrovni.